ההתקנה תמיד תלויה במצב השטח:

האם ההתקנה נעשית בבית חדש שעדיין אין לו גג וללא קירות פנימיים?

האם זוהי התקנה המתבצעת בעליית גג אשר אנשים מתגוררים בה?

האם זהו בית עם רעפים או בית שנבנה לפני 100 שנה?

חומרי גג שונים מצריכים התאמות שונות, אשר מצריכות דרכי התקנה מיוחדות. לנו יש את כל האפשרויות עבור הגג שלך

הוראות ההתקנה בתחתית העמוד, מראות רצף מן החוץ אל הפנים אך ניתן גם לבצע פתיחה מן הפנים אל החוץ.

קיצורי דרך
  • הסרת כפתורים
  • הצמדת RUC
  • התקן ואדק מרזבים

התקנת חלון כולל מערכת איטום

הסרת כפתורים

1.א

הנחת כפתורים עד להיקף השטח הממוסגר

1.ב

הפתח בגג צריך להיות במינימום כמידת החלון והחלק התחתון של החלון צריך להיות במרחק של בין 8-14 ס"מ מהרעף התחתון (הנתון מתייחס עבור גגות רעפים)

2

הסרת השכבה התחתונה

3.א

קיבוע חלק תחתון

התחתית ניתנת לקיבוע עם סיכות

3.ב

חתוך את החלק המיותר של התחתית

4.א

הדק לוח

קבע את הגובה המתאים של התקנת החלון (עבור גגות רעפים בלבד).

4.ב

קשור לוח על מנת לתמוך במסגרת החלון.

4.ג

הלוח צריך להיות ישר ולהיות ממוקם 8 ס"מ מעל לרעפים.

5

קביעת התחתית

קשור לוח על מנת לתמוך בחלק העליון של מסגרת החלון וקבע את התחתית עבור כל החלון.

6

הפרד את המשקוף מן המסגרת

על מנת להתקין את המסגרת, יש להפריד אותה מן המשקוף. פתח את המשקוף. הורד את הקפיץ על ידי הרמה עדינה בעזרת מברג (KHV בלבד).

7.א

מיקום סוגרים

פתיחת הציר: מקם ולחץ על מנגנון הסגירה של כל ציר (דבר שייצור קליק) והפרד את המשקוף מן המסגרת.///לא צריך בהתקנת גגות סטנדרטים בישראל.

7.ב

קבע את הסוגרים המסופקים עם הברגים.

מיקום ה-IFC

7.ג

מיקום ה-IFC

hidden
8

התקנת המסגרת

העבר בזהירות את המסגרת (עם הסוגרים הקבועים כבר) דרך הפתח. הנח את המסגרת על לוחות התמיכה.

9

בדוק את יישור המסגרת

אם המסגרת ישרה, קבע את הסוגרים התחתוניים.

10.א

בדיקת יישור אחרונה

הנח מחדש את המשקוף לבדוק שהוא נסגר ונפתח כהלכה.

10.ב

התקן מחדש את הקפיצים (רק ב-Dakea Best).

10.ג

על מנת להבטיח שנמסגרת נקבעה כרצוי, בדוק את המרווחים במקום סגירת המשקוף.

10.ד

אם הפערים האנכיים מקבילים וכמו כן הפער בתחתית בעמדה של פתיחה מועטה, אזי המסגרת ישרה וניתן לקבע את הסוגרים העליונים.

10.ה

ישנו טריז מפלסטיק אשר ירים את הסוגר במקום בו יש קורה שאיננה שווה.

10.ו

הבטח את כל הסוגרים בעזרת הברגים.

11

הסר את המשקוף

הסר שוב את המשקוף על מנת להמשיך בהתקנה. זכור לדחוף את סיכת הנעילה על כל ציר. תמוך במשקל המשקוף מלמטה תוך כדי הזזת הצירים והנח בזהירות מחדש בתוך הגג.

hidden
hidden
hidden
hidden

.

hidden
hidden
hidden

Install flashing bottom

12.א

התקן את תחתית ההתאמה

קבע את החלק תחתית ההתאמה של המסגרת.

12.ב

התאם את הכיסוי התחתון.

12.ג

על ידי שימוש בידיים, הנח ויישר את הסינר למתאר הרעפים. אם יש צורך, אפשר להשתמש בפטיש גומי בזהירות בכדי לתת צורה לסינר.

13.א

התאם את צד ההתאמה

 

13.ב

וודא שצידי ההתאמה מיושרים באופן מושלם עם תחתית ההתאמה. כופף את הכנפיים של התחתית על מנת לקבע את הצדדים.

13.ג

הדק את צידי ההתאמה ללוחות על ידי שימוש בסיכות הניתנות.

14.א

התאם את חלקי הכיסוי הצדדי

התאם את חלקי הכיסוי הצדדי.

14.ב

קבע את חלקי הכיסוי הצדדי בעזרת הברגים הניתנים.

15

התאם את חלק הכיסוי העליון, קבע בעזרת הברגים הניתנים.

16.א

קבע את חלק ההתאמה העליון. הוא צריך להיות צמוד בחוזקה מעך לחלק הכיסוי הקיים בחלק העליון של החלון.

16.ב

הדק את חלק ההתאמה העליון בעזרת הכנפיים המצויות בחלקים הצדדים.

17

הנח מחדש רעפים בצצדים על מנת שלא יהיה רווח בים הקצף ולרעפים, מומלץ למלא כל חריץ מעל כל רעף בקצף.

18

וודא שהרעפים מתאימים

יהיה צורך לחתוך רעפים בצד המסגרת על מנת לבצע התאמה מלאה. וודא שהרווח נמצא בטווחים המומלצים (30-60 מ"מ בצדדים, 60-150 מ"מ בחלק העליון. .

19.א

הנח מחדש את המשקוף

 

19.ב

קבע את הקפיצים (רק ב-Dakea Best).

20

העבודה בוצעה

זהו! התקנת את חלון הגג שלך.

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden