מערכת איטום פלשינג אוניברסלי

טבלת מידות

    מערכת פלשינג אוניברסלית

    מערכת האיטום מתאימה לכל גג בעל פרופיל גובה של 16-120 מ"מ. סינר האלומיניום נרחב בעל ציפוי נוסף מבטיח התקנה מושלמת בכל סוגי הרעפים.

     

    חלונות
    0